Priser - Precios

Barnehageplass:
3050,- pr. mnd fra 01.01.21

Søskenmoderasjon:

30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
450,- vi serverer 1 måltid med varmat 4 dager i uken

__________________

Plaza en la escuela:
3050,- al mes desde 01.01.21

Reducción por hermanos:

30% por el hermano nr 2, 50% por el hermano nr 3 etc

Precio de la comida:
450,- servimos una comida caliente 4 días a la semana