Nube

På Nube er det plass for 20 barn, på 2-3 år gammel. Avdelingen har 4 voksne, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeider. 

Vi har fokus på vennskap og på å skape gode relasjoner med barna gjennom aktiviteter og god lek.  
Vi er opptatt av at barna får gode opplevelser på både spansk og norsk gjennom sanger, eventyr og gode samtaler. Vi har også ulike temaer som vi jobber med hver måned, så barna får ulike utfordringer, variasjoner og ulike opplevelser både i barnehagen og på tur!

Bare å ta kontakt!

Tlf: 982 64 238
E-post: nube@ulna.no 

 ___________________

En Nube tenemos espacio para 20 niños entre 2-3 años. El departamento tiene 4 adultos: una líder pedagógica, una maestra de infantil y 2 asistentes.

Trabajamos con la amistad y el sentimiento de comunidad creando buenas relaciones con los niños a través de actividades y juego. Para nosotros es importante que los niños tengan buenas experiencias y diverisón tanto en español como en noruego a través de caciones, cuentos y buenas charlas. También tenemos diferentes temas mensuales y facilitamos diferentes retos, variación y diferentes experiencias tanto en la escuela como de paseo!

Bare å ta kontakt!

Tlf: 982 64 238
E-post: nube@ulna.no