Luna

Luna er en av våre småbarnsavdelinger med 14 barn fra 10 mnd. - 2 år. Avdelingen har 4 voksne 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 barnehagemedarbeider.


Vi jobber for å skape trivsel, trygghet, omsorg og stabilitet da barna er små og har behov for fysisk omsorg for å føle nærhet, beskyttelse og hvile.
Vi er opptatt av at barna skal få glede av og utvikle kroppen sin ved å være fysiske aktive. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barna og gi de positive sosiale erfaringer. Vi tar oss tid til å lytte, se på kroppsspråket, tid til å gjenta og bearbeide opplevelser. Vi deler oss i mindre grupper også  i løpet av dagen og har forskjellige aktiviteter og lekestunder både inne og ute, med turopplevelser også.

Vi gir barna gode opplevelser gjennom sang, eventyr fortellinger og vi gjør dette både på spansk og norsk. Vi ønsker å flette begge kulturene sammen, da dette skaper et godt grunnlag for barns utvikling.

Poneros en contacto! 


Tlf: 48 51 48 20
E-post: luna@ulna.no

_______________

Luna es uno de nuestros departamentos de niños pequeños con 14 niños entre 10 meses y 2 años. El departamento tiene 4 adultos con una líder pedagógica, una maestra de infantil y 2 asistentes.

Trabajamos creando bienestar, seguridad, cariño y estabilidad ya que los niños son pequeños y tienen la necesidad de cuidado físico para sentir la cercanía, la protección y el descanso. 

Para nosotros es importante que los niños tendan la alegría y la posibilidad de desarrollar su cuerpo y ser activos motóricamente. Queremos crear relaciones entre los niños y que tengan experiencias sociales positivas. Nos tomamos tiempo para escuchar, leer el lenguaje corporal, tiempo para repetir y trabajar experiencias. Nos dividimos también en grupos más pequeños a lo largo del día y tenemos diferentes actividades y momentos de juego tanto dentro como fuera, y paseos también. 

Damos a los niños experiencias conjuntas con canciones y cuentos en español y noruego. Queremos entrelazar las dos culturas juntas, ya que esto crea una buena base para el desarrollo de los niños.

Bare å ta kontakt!

Tlf: 48 51 48 20
E-post: luna@ulna.no