Estrellitas

Estrellitas er en av Gaia barnehage sine småbarnsavdelinger og har 14 barn i alderen 1 – 3 år.
Avdelingen har fire ansatte; en pedagogisk leder, en forskolalærer og 2 barnehagemedarbeidere.

På Estrellitas har vi fokus på trygghet, omsorg og vennskap, og vi er opptatt av at alle barna får en god hverdag preget av lek og glede.
Vi gir rom for gode opplevelser og aktiviteter både på norsk og spansk og vi er opptatt av kulturformidling for de minste: eventyr, sanger og  flere spennende temaer for å fange opp barnas personlige uttrykk. 

Vi ønsker gir barna gode opplevelser med turer til ulike plasser i Oslo. Turmål velges fritt blant byens muligheter, men tilpasses alltid barnas modenhet og mestringsnivå.

Bare å ta kontakt!


Tlf: 98 24 30 89

E-post: estrellitas@ulna.no

__________________

Estrellitas es uno de los departamentos de niños pequeños en Gaia barnehage y tiene 12 niños de 1 – 3 años. El departamento tiene 4 empleados: una líder pedagógica, una maestra de infantil y 2 asistentes.

En Estrellitas nos centramos en el trabajo con la seguridad, el cuidado y la amistad y trabajamos creando un día a día que sea bueno para todos los niños llenos de juego y alegría.
Creamos espacio para buenas experiencias y actividades tanto en noruego como español y trabajamos con la cultura con los niños - cuentos, canciones y temas muy interesantes para los más pequeños!

También facilitamos diferentes experiencias fuera de la escuela de paseo en diferentes sitios de Oslo. Vamos de paseo a diferentes lugares dentro de todas las opciones que la ciudad nos facilita, siempre teniendo en cuenta el nivel de logro del os niños.

Ponero en contacto!


Tlf: 98 24 30 89

E-post: estrellitas@ulna.no