Språk- og kulturbarnehage - Escuela infantil de idioma y cultura

Velkommen til Gaia

Gaia Barnehage holder til i et verneverdig hus midt på Grünerløkka: Paulus Menighetshus.
Bygget har mye historie, og hver avdeling har ulikt utrykk basert på hvilke rom i det gamle menighetshuset de har. Noen avdelinger er pusset opp, mens toppetasjen fremdeles har scene, talerstol og vinduer med farget glass.

Barnehagen har 74 barn fordelt på fire avdelinger: Arcoiris, Luna, Nube og Estrellitas.
Det er 17 ansatte, av disse er det 8 barnehagelærer stillinger. Personalet har ulik kulturell bakgrunn og vi bruker det spanske språket daglig sammen med barna i tillegg til norsk.

Barna har med seg sine egne matpakker og vi serverer 1 måltid med varmmat 4 dager i uken.

Vi har fokus på formidling av norsk og latinamerikansk kultur, samt norsk og spansk språk. Andre kulturer og språk som er i representert i barnehagen, blir også ivaretatt og vi har fokus på mangfold som den støre ressursen vi har! Vi markerer nasjonaldager og kulturelle tradisjoner av de ulike land vi har i barnehagen og setter pris på det som gjør oss unike.

I personalgruppen vi har både ansatte som snakker norsk og som snakker spansk, samt andre nasjonaliteter og språk som også er representert! Dette er med på styrke barnas språklige identitet samt at det legger grunnlag for et godt foreldresamarbeid. Vi tar utgangspunkt i hvert enkelt barns bakgrunn og ståsted og ønsker å fremme barnas identitet gjennom pedagogisk arbeid i barnehagen. Vi setter fokus på felles verdier i barnehagen, og vi skal bidra til inkludering og toleranse.

I Gaia Barnehage er det alltid gøy stemning hvor lek, trivsel og glede står i fokus! 

Velkommen :)

________________________________________

Bienvenidos a Gaia

Gaia Barnehage está en un edificio protegido en el centro de Grünerløkka: Paulus Menighetshus.

Este edificio tiene mucha historia, y cada departamento es diferente dependiendo de donde se encuentra en el edificio. Algunos departamentos están remodelados, mientras que el lo alto aún tenemos el escenario, la silla del discurso y las ventanas con vidrieras.

La escuela infantil tiene 74 niños repartidos por 4 departamentos: Arcoiris, Luna, Nube y Estrellitas.

Somos 17 empleados, de los cuales 8 son maestros. El personal tiene diferente bagaje cultural y utilizamos tanto el noruego como el español diariamente con los niños.

Los niños traen sus loncheras y nosotros servimos una comida al día, comida caliente, durante 4 dáis a la semana.

Trabajamos con las culturas noruegas y latinoamericanas, al mismo tiempo que usamos el noruego y el español. También tenemos otras culturas e idiomas que están representadas en la escuela, las cuales también celebramos ya que para nosotros la diversidad es el mayor recurso que podemos tener! Celebramos días nacionales y tradiciones culturales de los países que tenemos en la escuela y aprecioamos los que nos hace diferentes.

En el grupo del personal tenemos empleados que hablan español y personal que habla noruego, y otras nacionalidades e idiomas también! Esto hace que la identidad lingüistica de los niños se refuerce al mismo tiempo que crea la base para un buen trabajo con las familias. Tomamos como punto de partida cada lugar del niño/a y queremos fomentar su identidad a través del trabajo pedagógico en la escuela infantil. Trabajamos con valores comunes en la escuela, y contribuimos a la inclusión y la tolerancia.

En Gaia Barnehage siempre hay buen ambiente donde el juego, el bienestar y la alegría son centrales!

 

Bienvenidos :)